Про Асоціацію

Мета АІІС

Наша місія – сприяння розвитку професійного середовища та підвищення стандартів ринку інсталяторів інженерних систем.

Мета Асоціації – об’єднання й співпраця фахівців, інсталяторів та виробників теплоенергетичної, кліматичної, водопровідної, вентиляційної галузі задля розв’язання спільних задач, збільшення прибутку членів Асоціації через підвищення рівня підготовки інсталяторів інженерних систем, впровадження європейських стандартів у галузі, формування позитивного іміджу інсталяторів, переконання кінцевих споживачів у необхідності користування послугами сертифікованих інсталяторів.

Переваги АІІС

 • Обмін знаннями та досвідом у професійному середовищі, отримання галузевої інформації та новин;
 • Участь у розробці нормативних, освітніх та стандартизуючих галузевих документах;
 • Розширення кола ділових контактів;
 • Ефективний майданчик для співпраці між виробниками та інсталяторами обладнання;
 • Сприяння проведенню професійних виставок та фестивалів;
 • Маркетингові та рекламні переваги – розміщення інформації щодо членів АІІС на сайті.

Членство в Асоціації

 • Асоціація є вільною для вступу нових та виходу старих членів;
 • Членами Асоціації можуть бути будь-які суб’єкти господарювання, господарські та громадські об’єднання, фізичні особи, які діють в галузі водопроводу, опалення, кондиціювання повітря, каналізації та водовідведення, електричних та інших інженерних систем, та які створюють і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та згодні виконувати обов’язки, що на них покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах. Всі члени (учасники) Асоціації, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права та обов’язки;
 • Засновники Асоціації та інші члени, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права та обов’язки. Положення цього Статуту однаково поширюються як на засновників Асоціації, так і на інших її членів;
 • Членство в Асоціації чинне після прийняття рішення Радою Асоціації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;
 • Члени Асоціації беруть участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом;
 • Відносини між Асоціацією та її учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються Статутом та Положенням про членство в Асоціації;
 • Члени Асоціації мають право:
  • Брати участь в Загальних зборах Асоціації з правом вирішального голосу;
  • Очолювати та брати участь в органах управління та робочих органах Асоціації;
  • Брати участь у засіданнях органів Асоціації з правом дорадчого голосу;
  • Вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів (учасників) органів управління Асоціацією;
  • Отримувати звіти про діяльність Асоціації, її органів управління та робочих органів, отримувати інформацію про плани та програми, а також про використання коштів Асоціації;
  • Звертатися до органів управління Асоціації з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;
  • Використовувати емблему Асоціації згідно з Положенням про емблему Асоціації.
 • Члени (учасники) Асоціації зобов’язані:
  • Дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів;
  • Брати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;
  • Своєчасно вносити вступні та членські внески;
  • Надавати Раді Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;
  • Керуватися у своїй діяльності засадами етики;
  • Дбати про добре ім’я Асоціації.

Більш докладно про членство в Асоціації дивись у Статуті АІІС

Спонсорство

Діяльність Асоціації фінансується шляхом:

 • Разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;
 • Пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;
 • Дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • Доходів, отриманих як третейський збір;
 • Надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.

Співпраця

Запрошуємо виробників та інсталяторів в галузі водопроводу, опалення, кондиціювання повітря, каналізації та водовідведення, електричних та інших інженерних систем до співпраці, участі у наших проєктах та організації та проведення спільних освітніх, соціальних, технічних, рекламних та маркетингових заходах.

Контакти:

Секретар АІІС Загородня Олена, elena@4biz.kiev.ua

Напрямки діяльності АІІС:

 • Роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;
 • Сприяння проведенню професійних виставок та фестивалів;
 • Розробка та впровадження європейських та міжнародних галузевих стандартів;
 • Розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;
 • Формування системи професійної підготовки своїх учасників, публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;
 • Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на залучених ринках і розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
 • Надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації;
 • Інформування щодо проблем, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Асоціації; інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями; інформацію щодо проведення виставок, фестивалів та інших заходів в галузі водопроводу, опалення, кондиціювання повітря, каналізації та водовідведення, електричних та інших інженерних систем; технічну інформацію;
 • Інформування у сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології, сертифікації тощо.